બુધવાર, 24 ઑક્ટોબર, 2012

Swami Vivekananda (1)

દરેક સાચી અને સારી વાત પહેલા મજાક બને છે, પછી તેનો વિરોધ થાય છે અને છેવટે સ્વીકર થાય છે.

-સ્વામી વિવેકાનંદ

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો